Inspelen op de huidige weersomstandigheden

Bemesting en maaimoment

Door het moeilijke, koude en natte voorjaar is de bemesting van het grasland veelal anders verlopen dan gepland. Veel percelen zijn later bemest, op enkele percelen ligt nog maar 2 weken de kunstmest. Zeker wanneer hier de volledige gift is gegeven is het raadzaam om een week te wachten met maaien, dit zorgt ervoor dat het benutbaar ruw eiwit stijgt. Zolang het gras nog niet aan het verouderen is en je vast weer hebt heb je niets te verliezen en kun je alleen maar winnen.

De functie van structuur

Wanneer een koe voer opneemt komt dit in de pens, de pens is simpel gezegd een groot vat met bacteriën. Deze bacteriën zetten voer om in opneembare voedingsstoffen voor de darm. Ze produceren hierbij onder andere melkzuur, azijnzuur en boterzuur, waardoor de pens pH daalt. Een basisbehoefte van een koe is herkauwen, dit doet ze om de cel-inhoud beter bereikbaar te maken voor de pensbacteriën.
Daarnaast produceert ze tijdens het herkauwen speeksel. Dit speeksel bevat onder andere magnesiumoxide en natriumbicarbonaat, welke de pens pH neutraliseren. Dit is ook de reden dat bij te weinig herkauwen pensverzuring op de loer ligt. Eén van de belangrijkste factoren die het herkauwen beïnvloeden is de hoeveelheid ADL. ADL is houtstof en de koe kan dit niet verteren, toch kan ze niet zonder ADL, ze heeft het nodig voor de (pens)gezondheid. Te weinig ADL zorgt voor te weinig structuur en minder herkauwen.

Hoe droger de kuil hoe meer structuur? Dan ga je nat!

Er wordt vaak geschreven dat droge kuilen rustiger zijn en meer structuur bevatten. Dit betekent niet dat wanneer droger gekuild wordt er meer structuur in de kuil zit! Dit is een verkeerde interpretatie van de data. Door de verhouting droogt structuurrijk gras veel sneller, waardoor het al gauw droog in de kuil komt. De hoeveelheid structuur in de kuil wordt bij het maaien bepaald: de hoeveelheid ADL die dan in het gras zit komt in de kuil. Door een kuil droger te maken heeft hier géén invloed op, ook niet op het herkauwen! Een te snelle kuil is dan ook per definitie het gevolg van het verkeerde maaimoment. Zolang het gras dus nog niet verouderd en het weer vast blijft: wachten!!

Lastig voorjaar, lastige conservering

Gezien de grote hoeveelheid zon en de relatief koude nachten is het suikergehalte hoog in het gras. Dit is gunstig voor de conservering want suiker is de voedingsbron voor de bacteriën die de pH daling verzorgen. Suiker en melkzuur zijn tegelijkertijd ook een voedingsbron voor gisten en schimmels. Door de vele regen van afgelopen tijd is de kans groot dat er meer grond aan het gras zit ten opzichte van andere jaren. Daarnaast is er in relatief lang gras bemest, waardoor de mest als het ware is meegegroeid met het gras. Mest en grond bevatten veel schimmels, gisten en ongewenste bacteriën voor de conservering. Zodra het gras ingekuild wordt breekt er een oorlog uit tussen de gewenste bacteriën zoals melkzuur en azijnzuur en de ongewenste micro-organismen zoals schimmels, gisten en boterzuur. Deze gewenste en ongewenste micro-organismen gaan strijden met elkaar om het voedsel wat er is: de suiker. Wanneer de pH onder de 4,5 komt stopt dit gevecht. Met geselecteerde bacteriën breng je een leger met gewenste bacteriën in de kuil, deze beginnen direct melkzuur en azijnzuur te produceren en hiermee de pH te verlagen. Hierdoor krijgen de ongewenste micro-organismen de kans niet om zich te ontwikkelen, tegen de tijd dat ze een beetje op aantal zouden komen is de pH al onder de 4,5. De gevormde azijnzuur is hierbij de rem op groei van schimmels en gisten. Het conserveringsproces wordt dus sneller en efficiënter door een inkuilmiddel, waardoor er voor de koe meer energie en smakelijker voer overblijft. Let er wel op dat de kuil niet te droog wordt, er zijn maar weinig graskuilen boven de 45% drogestof die de pH onder de 4,5 hebben. Dit betekent dat de ‘oorlog’ onder het plastic gewoon voortduurt!

Opgeharkt gras droogt hard

In de praktijk wordt vaak gedacht dat het droogproces remt of stopt door het gras op te harken. Dit is meestal niet het geval, sterker nog, de wind krijgt veel meer vat op het gras als het in de wiers ligt waardoor het soms sneller droogt dan geschud gras. Dit is niets nieuws, vroeger werd bij het hooien het gras op ruiters geplaatst zodat de wind erdoor kon waaien. Houd dus rekening met het moment van wiersen.
Bron: VisscherHolland
Sluit button